Türk sanat müziği makamı olan ve klasik olarak değerlendirilen bir Türk müzik türüdür.
Dünya üzerindeki gelenekselleşmiş üç klasik müzik türünden biridir. Bu türler Klasik Türk müziği, Batı müziği ve Hint müziğidir. Türk sanat müziğinde geçmişten günümüze toplamda 590 makam kullanılmıştır. Bunlardan 40 tanesi hala daha kullanımda olup basit, bileşik ve göçürmeli (şedd) makamlardır. Çargah, Buselik, Kürdi, Uşak, Rast, Hicaz, Uzzal, Hümayun, Hüseyni, Muhayyer, Tahir, Neva ve Zirgüleli basit makamlardır. Bileşik ve göçürmeli makamlar basit makamlar üzerine yapılan değişikliklerle meydana gelmektedir. Bu müzik türünün başlıca çalgıları da kanun, ud, ney, keman, tanbur, lavta, santur, kemençe, kudüm, def, zil ve rebabdır.

türk sanat müziği grubu izmirBatı müziği taraftarlarının Osmanlı Devleti’nden gelen müziğe Bizans ve İran müziği yakıştırması yapmalarının üzerine, Cumhuriyet Dönemi’nde Türk ve klasik kelimeleri türetilmiştir.
1929 senesinde on yıllığına yasaklanan Türk sanat müziği, Cumhuriyet döneminde genellikle göz ardı edilmiştir. Bu sebepten dolayı Klasik Türk müziğinin öğretilmeye başlanması 1970’li yılları bulmuştur. Klasik Türk müziği olarak adlandırılması da birçok fikir ayrılığına neden olmuştur. Osmanlı döneminde müziğe musiki dendiği için Klasik Türk musikisi olarak adlandırılmakla birlikte Osmanlı müziği ya da Geleneksel Türk müziği olarak söyleyen kesimler de vardır.

Türk Sanat Müziği Grubu İzmir

Asaletin müziği olan Türk sanat müziği başlangıcından bu yana altı döneme ayrılmaktadır.
Bu dönemler oluşum dönemi, dönüşüm dönemi, klasik dönem, son klasik dönem, romantik dönem ve çağdaş dönemdir. 10. yüzyıldan 1405 yılına kadar geçen süre sanat müziğinin teorik yönlerinin ortaya atıldığı oluşum dönemidir. Bu dönemin ardından Abdülkadır Meragi adlı üstat müziğe yeni bir yön vermiştir ve sonraki evreye geçilmiştir. Böylece dönüşüm döneminde Ali Şir Nevai’lerin sayesinde müzikte değişiklikler yapılmıştır, sanat müziğinin rönesansı olarak değerlendirilmiştir. Klasik dönemde makam sayısı ve türleri artmış, sanat müziğinin formları oluşturulmuştur ve sanat müziğinin doğu kültürüyle sentezinin yapılmıştır. 1730’dan 1846’ya kadar uzanan dönem ise son klasik dönemdir. Tanzimat Fermanı ile II. Dünya Savaşı arasında geçen dönem romantik dönem ve sonrası ise günümüzü oluşturan çağdaş dönemdir.

Türk sanat müziği grubu kiralama İzmir – İzmir’de Türk sanat müziği grubu organizasyonu