Türkiye’ye özgü olan, Türk örf adetlerini yansıtan müzik türüne denilmektedir.
Her Türk halkı için ortak özelliklere sahip ve halkın geçmişte yaşadığı ya da günümüzde yaşanan her türlü olayları kendi bünyesine konu olarak alabilmektedir. Ezgileri de halka bağlı olarak oluşum göstermektedir ve herhangi bir yörede yaşayan yerli halkın ürettiği, istekli bir şekilde söylediği ve çaldığı müzik türlerinden birisidir. Ülkede bulunan kültür bu tarz müziğe de yansımaktadır ve kulaktan kulağa geçerek gelişim göstermektedir. Bu geçiş sırasında da her kültürün niteliğini bünyesinde tutarak farklı ağızlar ve formlarda söylenişi gerçekleşen müzik türüdür.

türk halk müziğiBu müzik türü söylenen her bölgenin kültürünü yansıtır.
Tarihi çok eskilere kadar dayanmaktadır. Sevgi, özlem, acı gibi duygusal konuları işlemesinin yanı sıra doğal ve sosyal olayları da konu olarak edinebilmektedir. Bu müzik türü Türk toplumunun bütün özelliklerini ezgilerinde yansıtmaktadır bu yüzden de tüm halk tarafından sevgi ile beğenilerek dinlenmektedir. Bağlama ise bu müzik türünün ana enstrümanı olarak kabul edilmiştir. Kökeninde ise divan edebiyatı özellikleri bulunmaktadır bu yüzden dili çok ağırdır. İki türden oluşmaktadır. Bunlar; Sözlü Türk halk müziği ve sözsüz Türk halk müziğidir. Sözlü Türk halk müziği bütün parçalarında türküleri barındırmaktadır. Genellikle türküler eşliğinde söylenen oyun havalarından oluşmaktadır. Sözsüz Türk halk müziği ise türküsüz sadece ezgilerden oluşan müzik türüdür.

İzmir’de Müzik Organizasyonları İçin Türk Halk Müziği Grubu Kiralama

Türk Halk müziği kapsamında iki tür eser bulunmaktadır.
Bunlar; klasik Türk halk müziği ve modern Türk halk müziğidir. Klasik Türk halk müziğinin en temel özelliği ve kendisini belirgin eden yanı anonim türkülerden oluşmuş olmasıdır. Bu müzikte farklı farklı yörelerden meydana gelen ve genellikle anonim olan türküler ve sözsüz halk müzikleri bulunmaktadır. Kim tarafından söylendiği ve sözlerinin kime ait olduğunun bilinmediği bu yüzden de yöreye mal olan eserlere anonim denilmektedir. Modern Türk halk müziği ise 1970 li yıllardan sonraki dönemleri kapsamaktadır. Oluşmasına eski yöresel müzik kalıpları ön ayak olmuştur ve sözünün, bestesinin kime ait olduğu, kim tarafından oluşturulduğu bilinen eserlerdir.

Türk halk müziği grubu kiralama izmir – İzmir’de Türk halk müziği grubu organizasyonu