İzmir’de tasavvuf organizasyonlarınızda tasavvuf grubu kiralamak istiyorsanız, tasavvuf müzik grubu organizasyonu düşünüyorsanız tasavvuf gruplarımız ihtiyaçlarınızı karşılayacak anlamda tam olarak profesyoneldir. Tasavvuf grubu kiralama fiyatları için bilgi alabilirsiniz.

– Fasıl Müzik etkinlikleri
– Bayan Fasıl Müzik Grubu
– İslami Düğün Grupları
– Mehter Takımı
– Kutlu doğum etkinlikleri
– Ramazan programları
– Kandil programları
– Sema Gösterileri
– Bayan Semazenler
– İlahi Müzik Grubu
– İlahi Sanatçıları
– Türksanat Müziği Sanatçıları
– Hatipler

Bayan ilahi grubu kiralama, bayan tasavvuf grubu kiralama, semazen grubu kiralama gibi bir çok hizmeti profesyonel olarak vermekteyiz.

İslam inancın eğlence ve zevke düşkünlük hoş karşılanmamaktadır.
İslama göre yaratılan herşey kulluğu hatırlattığı gibi müzik de kulluğu hatırlamak amacı ile yapılmalıdır. Bu şekilde oluşturulan müzik türüne ise Tasavvuf müziği denilmiştir. Tasavvuf hayata bakıç felsefesi olarak değerlendirilirse tasavvuf müziği de bu düşüncenin ezgileridir.

tasavvuf müziği grubuGenel hatlarıyla Mevlevi ve Alevi Bektaşi müziği olarak iki başlıkta incelenmektedir.
Mevlevi müziği tekkelerde yapılan toplantılarda çalınan türdür. Alevi Bektaşi müziği ise halk müziği ile oluşturulan türdür. Bu şekilde adlandırıldığı gibi, aynı zamanda tasavvuf müziği, tasavvufi sanat müziği ve tasavvufi halk müziği olarak iki kola ayrılmaktadır. Tasavvufi sanat müziği türünde klasik sanat müziği tarzına ait olan seyir makamı ve perde dizgesi kullanılır. Törensel bir özellik gösterir, yapılan danslara eşlik eder ve daha çok kentsel bir yapısı vardır. Kudüm ve ney başlıca çalgılarıdır. Daha çok uzun soluklu eserlerin seslendirildiği bir türdür. Sela, Ayini Şerif ve Gülbang gibi formlarda bulunan tasavvufi sanat müziğinin eserleri ciddi sözlerden oluşur ve sanat müziği şeklinde okunur. Tasavvufi halk müziği ise halk müziği ezgileri, melodisi ve ritmi üzerine kurulmuş olan ve halk müziğinin perde dizgesini kullanan bir tasavvuf müzik tarzıdır. Bu türün eserleri genel olarak hece ölçücü ile yazılır ve anlam olarak tasavvuf düşüncesi işleyen imgeleri içerir. Sözlerin ve çalgıların çok büyük önem taşıdığı tasavvufi halk müziğinde temel çalgı kısa sap bağlama, bir diğer adıyla da çöğür çalgısıdır. Halk müziğinin bir tarzı olarak betimlemelerle süslü anlatımlara eserlerinde çok yer vermez, daha sade bir anlatım tercih edilir. Nefes, Savt, Samah, Duvazı İmam ve Deyiş gibi formları bulunan tasavvufi halk müziğini oluşturan temel öğelerden biri de danstır.

İzmir’de İslami Dini Düğünler İçin Tasavvuf Müzik Grubu Kiralama

Tasavvufi halk müziği ve sanat müziği dışında, camilerdeki müzikler de Tasavvuf müziği içerisinde değerlendirilir.
Dini olma ve kulluğu hatırlatma bağlamında tasavvufi olarak değerlendirilen cami müzikleri enstrüman içermez. Aynı zamanda Tasavvuf müziğinde ibadetler estrümanla birleşen bir ezgi ile birlikte yapılırken cami müziğinde sadece insan sesi ibadete eşlik etmektedir.

Tasavvuf Müzik Grubu Kiralama İzmir – İzmir’de tasavvuf müzik grubu organizasyonu