Balkan müzikleri isimlerinden de belli oldukları gibi Balkanlar’da toprağı olan ülkelerin ortaya çıkardıkları müziklerin genel olarak ismidir.
Bir çok ülkeyi bünyesinde barındırdığı için müzikler ülkelerde bulunan halkların ortak özelliklerine sahip müzik veya bir ezgiden oluşmaktadır. Diğer müziklere göre farklı bir tınısı olan bu müzik çeşidi daha hareketli ve zengin bir armoniye sahiptir. Etnik bir kültürü yansıtmaktadır. Halk oyunları festivallerinde bulunmuş kişiler için bu müzik türü hiç de yabancı gelmemektedir. Ülkelerde bulunan melodiler ve oluşturdukları coşkular da birbirleri ile hemen hemen aynıdır.

balkan müzik grubu izmirBu müzik türünde Rumeli Türk müziğinin de katkıları oldukça fazladır.
Balkan müziğinin yansıttığı kültür Türk kültürüne de oldukça yakınlık gösterir. Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri uzun süre aynı topraklar üzerinde yaşamış ve bundan kaynaklı olarak da aynı kültürleri yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de bulunan çingenelerin de müzikleri aslında Balkan müzikleridir. Bu müzik çeşidinin en önemli özelliği ise bir çok kültürden etkilendiği için ritminin de oldukça karmaşıklık göstermesidir. Avrupa’nın geri kalan kısmından ayrı bir kültüre sahip olmuştur çünkü Balkanlar’da bulunan ülkelerin büyük bir kısmının Osmanlı İmparatorluğu ile kültür kaynaşması bulunmaktadır. Amerika ve Kuzey Avrupa’da bulunan grupların son zamanlarda enstrümanları ile Balkan müziklerine yöneldikleri görülmüştür. Bu durum ise gelişen teknoloji ile beraber iletişim imkanlarının çoğalmasına bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra ise Bulgaristan, Macaristan ve Makedonya’da bulunan grupların bu müziği bütün dünyaya tanıtıp müziğe katkı sağlayabilmek için doğu – batı sentezi de yaptıkları görülmektedir.

Balkan Müziği Grubu Kiralama İzmir

Balkan müziklerinin kullandıkları bir çok müzik aleti mevcuttur.
Bunların en başında ise klarnet gelir. Klarnet Türk müziğinde de sıkça rastlanılan bir alettir. Bunun yanı sıra akerdeon ve mandolinde bu müzik türünü yansıtan aletlerdir. Eşsiz bir müzik kültürü bulunan Balkan ülkelerinde yaşayan halkların son yüz elli yıl içerisinde kulandıkları yeni çalgı aletleri müzik türlerine de yansımıştır. Bu da müzik kültürünü daha da çeşitlendirerek zenginleştirmiştir. Son yüz elli yıl içerisinde Balkan halklarının kullandıkları aletler ise klarnet, akordeon, keman, gitar, kontrbas ve mandolindir.

Balkan müzik grubu kiralama İzmir – İzmir’de balkan müzik organizasyonu